Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

"It is all very well to copy what one sees, but it is far better to draw what one now only sees in one's memory. That is a transformation in which imagination collaborates with memory."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου